Uw winkelwagen

Verbruik energie

Energiebesparing door lager verbruik energie op basis van warmteterugwinning..!

Bij het verbruik van energie zijn Recair Sensitive warmtewisselaars een juiste stap in de richting effectieve energiebesparing. Men verbruikt minder energie, verlaagd de basiskosten voor energieverbruik en - niet onbelangrijk – er wordt uiteindelijk o.a. verantwoordelijk omgegaan met fossiele brandstoffen. Warmtewisselaars dragen energie over in de vorm van warmte van de ene stof (bijvoorbeeld lucht, gas of vloeistof) naar de andere. Ze vinden hun op energiebesparing gebaseerde toepassing in motorvoertuigen, kantoren en huizen, maar bijvoorbeeld ook in koelkasten en warmte-accumulatoren. Recair ontwikkelt en produceert uitsluitend recuperatoren voor lucht-naar-lucht warmteoverdracht.

Minder energie verbruik door hergebruik van warmte uit lucht

In een warmtewisselaar zorgt overdracht van warmte voor minder energie verbruik. De binnenkomende en uitgaande luchtstromen blijven continu gescheiden. Om het verschil in temperatuur tussen in- en uitstromende lucht op te heffen wordt binnen de warmtewisselaar de warmte van de warmere luchtstroom overgedragen aan de koelere luchtstroom. Dit gaat volgens de tweede wet van de thermodynamica: warmte zal bewegen van een warmer gebied naar een koeler gebied. Op deze manier is er (bij een koude buitentemperatuur) minder verbruik van energie doordat de warmte van de uitgaande warme lucht uit het gebouw wordt overgedragen aan de koele, frisse lucht die het gebouw binnenkomt. En andersom (bij een warme buiten- en koele binnentemperatuur) geldt uiteraard exact hetzelfde.