Uw winkelwagen

Werking warmtewisselaar

Warmtewisselaars werking, lucht-naar-lucht warmteoverdracht

De werking van warmtewisselaars gaat door middel van de overdracht van energie in de vorm van warmte van het ene medium (lucht, gas of vloeistof) naar het andere. De werking van warmtewisselaars, die een volledige scheiding teweegbrengen tussen de twee stoffen waarbij geen tussenopslag van warmte plaatsvindt, staat bekend als recuperator. Recair ontwikkelt en produceert recuperatoren voor lucht-naar-lucht warmteoverdracht.

Warmtewisselaars werking met een zo hoog mogelijk rendement

Om bij de werking van warmtewisselaars de warmteoverdracht zo groot mogelijk te maken, is de tussenwand in de wisselaar zodanig vorm gegeven, dat de afstand -die de warmtestroom moet overbruggen- zo klein mogelijk is. Hierbij is rekening gehouden met de toegestane drukval binnen de wisselaar.

De twee luchtstromen bewegen (in tegengestelde richting) parallel aan elkaar langs de -in principe een oneindig grote- tussenwand. Hierdoor kan de koude luchtstroom worden opgewarmd tot de temperatuur van de uittredende warme luchtstroom en vice versa: de warme luchtstroom kan worden gekoeld tot de temperatuur van de uittredende koele luchtstroom.

Voor een gelijkmatige verdeling van de luchtstromen over de breedte van de wisselaar zijn in de wand driehoekige kanalen gevormd, met een geringe diameter en een gelijke weerstand. Daardoor blijft de luchtstroom in alle kanalen precies gelijk. Ieder driehoekig kanaal wordt omgeven door drie gelijkvormige kanalen, waarin de tegenstroming plaatsvindt. Op deze manier wordt binnen de wisselaar een extreem hoge effectiviteit van 93% bereikt. Omdat hierdoor nauwelijks een temperatuurverschil tussen instromende buiten- en uitstromende binnenlucht merkbaar is, ontstaat een uitermate comfortabel woon- en werkklimaat.