Uw winkelwagen

Warmtewisselaarwebshop.nl is de Nederlandse URL van Airfort. Airfort is een onderdeel van HiepHiepKado BV. Airfort verklaart hiermee haar privacybeleid. Hierin wordt uiteengezet wat Airfort doet met uw persoonlijke gegevens. Echter deze privacyverklaring geldt alleen voor deze website.

Met uw bezoek aan de website, accepteert u expliciet alle voorwaarden van dit privacybeleid. Als u niet instemt met de voorwaarden van dit privacybeleid, verzoekt Airfort u onmiddellijk te stoppen met het gebruik van en het bezoek aan deze website.

Airfort respecteert de privacy van bezoekers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Airfort kan de gegevens bekendmaken om aan wettelijke eisen te voldoen, om te reageren op claims dat een vermelding of ander materiaal inbreuk op de rechten van derden vormt, of om de rechten, eigendommen of de veiligheid van een ieder te beschermen.

Airfort houdt geen gegevens bij van bezoekers van de website. Tevens maakt Airfort geen gebruik van cookies.

Op de site van Airfort is het mogelijk voor de bezoeker om een vraag aan Airfort te stellen door middel van een contactformulier. Airfort  verzamelt voor het contactformulier persoonlijke gegevens, namelijk: naam en e-mailadres. Tevens kunnen er op het contactformulier nog: adres, woonplaats, postcode en telefoon worden bekendgemaakt. Deze persoonlijke gegevens worden enkel en alleen gebruikt voor het beantwoorden van de vraag. Deze gegevens worden niet opgeslagen.

Airfort maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers deze website ervaren. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in het buitenland. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe deze website gebruikt wordt, om rapporten over deze website aan Airfort te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Airfort heeft hier geen invloed op.

Airfort doet haar uiterste best om geen gegevens van minderjarige onder de zestien jaar te verwerken anders dan na toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger. Mocht dat onverhoopt toch gebeurt zijn, neem dan contact op met Airfort zodat Airfort de gegevens kan wissen.

Wanneer u vindt dat Airfort niet in overeenstemming handelt met haar privacybeleid, of u heeft er een vraag over, dan kunt u contact opnemen met Airfort. Dit kan door een email te sturen naar het volgende e-mailadres: sales@airfort.eu

Deze privacyverklaring kan worden herzien en aangepast. Deze eventuele wijzigingen post Airfort ter kennisgeving op deze pagina. Als u bezwaar heeft tegen deze wijzigingen, dient u het gebruik te staken van deze website. Doorgaand gebruik van deze website en Airfort -diensten na kennisgeving van dergelijke wijzigingen geven aan dat u de wijzigingen bekrachtigt en ermee instemt door het nieuwe privacybeleid te zijn gebonden.

Aangezien Airfort geen persoonlijke gegevens verzameld bestaat er geen mogelijkheid om uw gegevens in te zien.

Het adres van Airfort is:
Airfort.eu
Gelderstraat 96
5081 AD Hilvarenbeek,
Nederland